IKEA wprowadza tęczowe torby. Całkowity dochód z ich sprzedaży przekaże na szczytny cel

Bycowkraju

maj 18, 2021

IKEA poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że do sprzedaży w ich sklepach trafią tęczowe torby FRAKTA. Co więcej całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na szczytny cel, jakim jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Sił. Na tą wiadomość w bardzo pozytywny sposób zareagowali internauci. 

Ta torba niesie pomoc! Śmiało przekaż dalej, że całkowity dochód z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Niech dobro się niesie! – czytamy na Facebooku IKEI. Koszt zakupu takiej torby wynosić będzie 9,99 zł. Wsparcie osób LGBT+ w pracy jest jednym z pięciu punktów strategii Różnorodności i Włączania w IKEA, którą firma realizuje od 2020 roku. Dla organizacji jest ono tak samo ważne jak działania na rzecz m.in. równych szans dla kobiet w rozwoju zawodowym, równości płac, sprawiedliwego podziału obowiązków rodzicielskich, zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, budowania otwartości na różne kultury – czytamy w komunikacie IKEI.

[hf_form slug=”art”]

Źródło: facebook.com/IKEApl, businessinsider.com.pl
Foto: flickr.com/photos/gerardstolk/